تماس با ما

مکان شرکت

آدرس

اردبیل- چهارراه امام خمینی- بازار صفویه- طبقه دوم- پلاک 103

تلفکس: 2242273-0451

رئیس هیئت مدیره (رهبر): 09141533464

مدیر بازاریابی و فروش (احدی): 09146818060